Close

P.K. Basheer

Firdouse House, Pathapiriyam PO, Malappuram Dist- 676123

Email : eranad-mla[at]niyamasabha[dot]org
Designation : MLA-Ernad Constituency
Phone : 9496606060