പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
നവോദയ വിദ്യാലയ പ്രവേശനം: സെപ്റ്റംബര്‍ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ജവഹര്‍ നവോദയ വിദ്യാലയത്തില്‍ 2020-21 അധ്യയന വര്‍ഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള ആറാം ക്ലാസ് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

31/08/2019 15/09/2019 കാണുക (68 KB)
സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – പെരിന്തല്‍മണ്ണ താലൂക്ക്

സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – പെരിന്തല്‍മണ്ണ താലൂക്ക്

06/10/2018 01/11/2018 കാണുക (1 MB)
സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – ഏറനാട് താലൂക്ക്

സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – ഏറനാട് താലൂക്ക്

06/10/2018 01/11/2018 കാണുക (1 MB)
സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – നിലമ്പൂര്‍ താലൂക്ക്

സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – നിലമ്പൂര്‍ താലൂക്ക്

06/10/2018 01/11/2018 കാണുക (127 KB)
സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – പൊന്നാനി താലൂക്ക്

സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – പൊന്നാനി താലൂക്ക്

06/10/2018 01/11/2018 കാണുക (2 MB)
സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക്

സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക്

06/10/2018 01/11/2018 കാണുക (460 KB)
സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക്

സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക്

06/10/2018 01/11/2018 കാണുക (4 MB)
സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – തിരൂര്‍ താലൂക്ക്

സി എം ഡി ആര്‍ എഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക – തിരൂര്‍ താലൂക്ക്

06/10/2018 01/11/2018 കാണുക (1 MB)
മലപ്പുറം ജില്ലാ റവന്യൂ ഭരണം- പൊതു സ്ഥലംമാറ്റ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടിക

മലപ്പുറം ജില്ലാ റവന്യൂ ഭരണം- പൊതു സ്ഥലംമാറ്റ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അന്തിമ പട്ടിക

30/06/2018 31/07/2018 കാണുക (750 KB)
മലപ്പുറം ജില്ലാ റവന്യൂ ഭരണം – പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം – ക്ലര്‍ക്ക്/വി.എ, സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്/എസ് വി ഒ – കരട് ലിസ്റ്റ്

മലപ്പുറം ജില്ലാ റവന്യൂ ഭരണം – പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം – ക്ലര്‍ക്ക്/വി.എ, സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്/എസ് വി ഒ – കരട് ലിസ്റ്റ്

27/06/2018 31/07/2018 കാണുക (5 MB)