രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കു കുറുകെയുള്ള തിരുനാവായ – തവനൂര്‍ പാലം, അനുബന്ധറോഡ് നിര്‍മ്മാണം-11 (1) വിജ്ഞാപനം 13/11/2019 കാണുക (776 KB)
താനൂര്‍ സി.എച്ച്.എം.കെ.എം ഗവ.ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ – 11 (1)വിജ്ഞാപനം 11/11/2019 കാണുക (298 KB)
ദേശീയ ജല അവാർഡ് 2019 – മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ 08/11/2019 കാണുക (3 MB)
ആർ ടി എ തീരുമാനങ്ങൾ – 15-10-2019 02/11/2019 കാണുക (698 KB)
താനൂർ തെയ്യാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് 01/11/2019 കാണുക (2 MB)
ഡി എൽ എം സി – മിനുട്സ് – 24/10/2019 29/10/2019 കാണുക (1 MB)
ഡി എൽ എം സി – മിനുട്സ് – 14/10/2019 26/10/2019 കാണുക (1 MB)
ഡി എൽ എം സി – മിനുട്സ് – 11/07/2019 26/10/2019 കാണുക (2 MB)
ഡി എൽ എം സി – മിനുട്സ് – 09/07/2019 26/10/2019 കാണുക (504 KB)
ആർ ടി എ അജണ്ട – 15-10-2019 09/10/2019 കാണുക (4 MB)