Close

വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഹുസുർ ശിരസ്തദാർ & പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ
കലക്ടറേറ്റ്, മലപ്പുറം -676 505
ഫോൺ: 0483-2739578

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (സ്യൂട്ട് സെൽ) & പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ
കലക്ടറേറ്റ്, മലപ്പുറം -676 505
ഫോൺ: 0483-2739584

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ്) & പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ
കലക്ടറേറ്റ്, മലപ്പുറം -676 505
ഫോൺ: 0483-2739572