വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള തിരുനാവായ – തവനൂര്‍ പാലത്തിന്റെയും അനുബന്ധറോഡിന്റെയും നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേലുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് 31/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
മഞ്ചേരി വീട്ടിക്കുത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ടാങ്ക് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സാമൂഹ്യ ആഘാത പടന അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് 29/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)
സി.എച്ച്.എം.കെ.എം ഗവ.ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജിന് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ അന്തിമ സാമൂഹ്യ പ്രത്യഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് 07/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
താനൂര്‍ – തെയ്യാല ആര്‍ ഒ ബി 11(1) ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 23/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
ചേളാരി ചെട്ടിപ്പടി റെയില്‍വേ ഓവര്‍ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥലമെടുപ്പ് സമുചിത ഗവര്‍മെന്‍റിന്‍റെ തീരുമാനം 13/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(83 KB)
മഞ്ചേരി ട്രാഫിക് 28/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(602 KB)
താനൂര്‍ സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.ഗവണ്‍മെന്റ് ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് 27/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
കോട്ടക്കല്‍ ബൈപ്പാസ് റോഡ് മൂന്നാം ഘട്ട നിര്‍മ്മാണം സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് 20/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(748 KB)
മലപ്പുറം ജില്ല തിരൂര്‍ താലൂക്ക് തൃക്കണ്ടിയൂര്‍ വില്ലേജ് തിരൂരില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ അന്തിമ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് 19/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(561 KB)
ചേളാരി ചെട്ടിപ്പടി റെയില്‍വെ മേല്‍പ്പാലനിര്‍മ്മാണം വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് 30/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(7 MB)