ജില്ലാ കളക്ടർ

രൂപരേഖ
പേര് ജാഫർ മലിക്    ഐ എ എസ്
ഐ എ എസ് ബാച്ച് & കേഡര്‍ 2013,  കേരളം
ജന്മസ്ഥലം രാജസ്ഥാന്‍
മുമ്പുള്ള നിയമനങ്ങള്‍
സബ് കളക്ടര്‍, പെരിന്തല്‍മണ്ണ, മലപ്പുറം
ഡയറക്ടർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് , ഡയറക്ടർ ടൂറിസം (അഡിഷണൽ ചാർജ് )
ജില്ലാ കളക്ടര്‍, മലപ്പുറം